ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "halve"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  halve

  กริยาช่อง 2 halved

  กริยาช่อง 3 halved

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale