ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hack up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hack up

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hack up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hack offhacked
hack aroundhacked
hackhacked
hack intohacked
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
speed upsped up / speeded up
wrap upwrapt up / wrapped up
wake upwaked up / woke up