ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hack off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hack off

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hack off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hack uphacked
hack aroundhacked
hackhacked
hack intohacked
spin offspan off / spun off
fall offfell off
bring offbrought off
shave offshaved off
show offshowed off