ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hack into"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hack into

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hack into"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hack offhacked
hack uphacked
hack aroundhacked
hackhacked
check intochecked into
dig intodug into
fall intofell into
draw intodrew into
eat intoate into