ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hack around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hack around

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hack around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hack offhacked
hack uphacked
hackhacked
hack intohacked
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
bring aroundbrought around
stick aroundstuck around
swing aroundswung around