ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "grind"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  grind

  กริยาช่อง 2 ground

  กริยาช่อง 3 ground

  แปลว่า บด

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale