ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fasten up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fasten up

  กริยาช่อง 2 fastened

  กริยาช่อง 3 fastened

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fasten up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fasten ontofastened
fasten downfastened
fastenfastened
fasten onfastened
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
wrap upwrapt up / wrapped up
wake upwaked up / woke up
speed upsped up / speeded up