ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fasten"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fasten

  กริยาช่อง 2 fastened

  กริยาช่อง 3 fastened

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fasten"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fasten upfastened
fasten ontofastened
fasten downfastened
fasten onfastened