ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fart around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fart around

  กริยาช่อง 2 farted

  กริยาช่อง 3 farted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fart around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fartfarted
fart aboutfarted
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
have aroundhad around
show aroundshowed around
stand aroundstood around
turn aroundturned around
drop arounddropped around