ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "farm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  farm

  กริยาช่อง 2 farmed

  กริยาช่อง 3 farmed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale