ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "familiarize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  familiarize

  กริยาช่อง 2 familiarized

  กริยาช่อง 3 familiarized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale