ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "falsify"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    falsify

    กริยาช่อง 2 falsified

    กริยาช่อง 3 falsified

    หมวด Regular Verb