ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall under"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall under

  กริยาช่อง 2 fell under

  กริยาช่อง 3 fallen under

  แปลว่า ตกหลุม

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall under"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bear up underbore up under
knuckle underknuckled
buckle underbuckled