ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall through"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall through

  กริยาช่อง 2 fell through

  กริยาช่อง 3 fallen through

  แปลว่า เจ๊ง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall through"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
break throughbroke through
sit throughsat through
see throughsaw through
carry throughcarried through
work throughworked through
pick throughpicked through
pull throughpulled through
put throughput through
drop throughdropped through