ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall off

  กริยาช่อง 2 fell off

  กริยาช่อง 3 fallen off

  แปลว่า หล่นจาก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
bring offbrought off
shave offshaved off
show offshowed off
sell offsold off
call offcalled off
carry offcarried off
close offclosed off
work offworked off