ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall for

  กริยาช่อง 2 fell for

  กริยาช่อง 3 fallen for

  แปลว่า ตกสำหรับ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall for"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring forsprang for / sprung for
run forran for
spoil forspoilt for
pass forpassed for
stand forstood for
ask forasked for
look forlooked for
break forbroke for
sit forsat for