ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall about"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall about

  กริยาช่อง 2 fell about

  กริยาช่อง 3 fallen about

  แปลว่า ตกหลุมรัก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall about"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hear aboutheard about
wait aboutwaited about
bring aboutbrought about
fly aboutflew about
come aboutcame about
set aboutset about
sit aboutsat about
push aboutpushed about
ask aboutasked about