ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "face off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  face off

  กริยาช่อง 2 faced

  กริยาช่อง 3 faced

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "face off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
face up tofaced
facefaced
spin offspan off / spun off
take offtook off
send offsent off
ring offrang off
write offwrote off
check offchecked off
clean offcleaned off