ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "embitter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  embitter

  กริยาช่อง 2 embittered

  กริยาช่อง 3 embittered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale