ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "embark upon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    embark upon

    กริยาช่อง 2 embarked

    กริยาช่อง 3 embarked

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "embark upon"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
embarkembarked
embark onembarked
set uponset upon
draw upondrew upon
come uponcame upon
wait uponwaited upon
close in uponclosed in upon
decide upondecided upon
play uponplayed upon