ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "embark on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  embark on

  กริยาช่อง 2 embarked

  กริยาช่อง 3 embarked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "embark on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
embarkembarked
embark uponembarked
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
turn onturned on
work onworked on