ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "emasculate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  emasculate

  กริยาช่อง 2 emasculated

  กริยาช่อง 3 emasculated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale