ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "emanate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  emanate

  กริยาช่อง 2 emanated

  กริยาช่อง 3 emanated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale