ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "elucidate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  elucidate

  กริยาช่อง 2 elucidated

  กริยาช่อง 3 elucidated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale