ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ejaculate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ejaculate

  กริยาช่อง 2 ejaculated

  กริยาช่อง 3 ejaculated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale