ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "egg on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  egg on

  กริยาช่อง 2 egged

  กริยาช่อง 3 egged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "egg on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
eggegged
spring onsprang on / sprung on
bring onbrought on
come oncame on
set onset on
strike onstruck on
sell onsold on
walk onwalked on
settle onsettled on