ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "effect"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  effect

  กริยาช่อง 2 effected

  กริยาช่อง 3 effected

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale