ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "economise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  economise

  กริยาช่อง 2 economised

  กริยาช่อง 3 economised

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale