ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ebb away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ebb away

  กริยาช่อง 2 ebbed

  กริยาช่อง 3 ebbed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "ebb away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ebbebbed
eat awayate away
drop awaydropped away
blow awayblew away
drive awaydrove away
run awayran away
shut awayshut away
play awayplayed away
turn awayturned away