ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "declaim"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  declaim

  กริยาช่อง 2 declaimed

  กริยาช่อง 3 declaimed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale