ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decimate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decimate

  กริยาช่อง 2 decimated

  กริยาช่อง 3 decimated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale