ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decide upon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decide upon

  กริยาช่อง 2 decided upon

  กริยาช่อง 3 decided upon

  แปลว่า ตัดสินใจ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "decide upon"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
draw upondrew upon
come uponcame upon
wait uponwaited upon
set uponset upon
play uponplayed upon
strike uponstruck upon
close in uponclosed in upon
come down uponcame down upon
look upon aslooked upon as