ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decide on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decide on

  กริยาช่อง 2 decided on

  กริยาช่อง 3 decided on

  แปลว่า ตัดสินใจ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "decide on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
call oncalled on
cheat oncheated on
hit onhit on
hold onheld on