ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decide"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decide

  กริยาช่อง 2 decided

  กริยาช่อง 3 decided

  แปลว่า ตัดสิน

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "decide"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
decide ondecided on
decide upondecided upon