ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dechristianize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dechristianize

  กริยาช่อง 2 dechristianized

  กริยาช่อง 3 dechristianized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale