ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dechristianise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dechristianise

  กริยาช่อง 2 dechristianised

  กริยาช่อง 3 dechristianised

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale