ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decentralise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    decentralise

    กริยาช่อง 2 decentralised

    กริยาช่อง 3 decentralised

    หมวด Regular Verb