ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deceive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deceive

  กริยาช่อง 2 deceived

  กริยาช่อง 3 deceived

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale