ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decease"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decease

  กริยาช่อง 2 deceased

  กริยาช่อง 3 deceased

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale