ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decant

  กริยาช่อง 2 decanted

  กริยาช่อง 3 decanted

  แปลว่า ค่อย ๆ ริน

  หมวด Regular Verb