ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "decamp"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decamp

  กริยาช่อง 2 decamped

  กริยาช่อง 3 decamped

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale