ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "debunk"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  debunk

  กริยาช่อง 2 debunked

  กริยาช่อง 3 debunked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale