ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "debit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  debit

  กริยาช่อง 2 debited

  กริยาช่อง 3 debited

  แปลว่า หักบัญชี

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale