ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "debase"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    debase

    กริยาช่อง 2 debased

    กริยาช่อง 3 debased

    หมวด Regular Verb