ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "debase"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  debase

  กริยาช่อง 2 debased

  กริยาช่อง 3 debased

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale