ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deal

  กริยาช่อง 2 dealt

  กริยาช่อง 3 dealt

  แปลว่า จัดการ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "deal"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
deal indealt
deal withdealt