ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "daydream"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  daydream

  กริยาช่อง 2 daydreamed

  กริยาช่อง 3 daydreamed

  แปลว่า ฝันกลางวัน

  หมวด Regular Verb