ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dawdle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dawdle

  กริยาช่อง 2 dawdled

  กริยาช่อง 3 dawdled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale