ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "daub"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  daub

  กริยาช่อง 2 daubed

  กริยาช่อง 3 daubed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale