ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "date"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  date

  กริยาช่อง 2 dated

  กริยาช่อง 3 dated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale