ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dash off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dash off

  กริยาช่อง 2 dashed

  กริยาช่อง 3 dashed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "dash off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dashdashed
dash downdashed down
spin offspan off / spun off
fall offfell off
bring offbrought off
shave offshaved off
show offshowed off
sell offsold off
work offworked off